۱۱ ماهه

Untitled-1

نوزاد شما بزرگ می شود و با سرعت شگفتی آوری یادمیگیرد. حالا که پیشرفت هر روزه ی او را میبینید، با تشویق زیاد و تقویت مثبت به او انرژی بدهید. تایید شما به کودکتان کمک می کند تا باور کند که آنچه انجام می دهد مهم و با اهمیت و بزرگ است!

۱۱-m

zکودک در این سن چگونه بازی می کند؟

• او می تواند بدون نیاز به کمک بایستد و در کنار مبلمان سینه خیز برود.

• من من های او کم کم به حرف زدن تبدیل می شوند.

• او می تواند خود را بالا کشیده و با تعادل بنشیند.

• او درک می کند که اشیاء کوچک تر در اشیائ بزرگ تر جا می شوند.

• او می فهمد که نه به چه معناست اما خیلی مایل است که در مقابل آن مقاومت کند.

• او می تواند به یک یا دو دستور عمل کند.

انواع اسباب بازی مناسب این گروه

رشد جسمانی – اسباب بازی های که موجب تقویت هماهنگی چشم و دست می شود

۱بعدش چی میشه؟ قطعات را به ترتیب از بزرگ به کوچک روی زمین قرار دهید و آنها را معرفی کنید. در مورد اندازه ها یا کودک صحبت کنید. ” این بزرگترین لیوان است و این یکی کوچکترین.”

 

کشفیات جدید. بگذارید کودکتان کاشف و یابنده باشد چرا که لذت بازی برای او در همین است.

رشد جسمانی – اسباب بازی هایی برای تشویق راه رفتن

۴--شاید تصور کنید که کودک بالاخره راه رفتن را یاد خواهد گرفت و راه رفتن چیزی نیست که نیاز به آموزش و  تشویق داشته باشد. اما باید توجه کنیم که ما علاوه بر رشد حرکتی در مورد هوش بدنی صحبت می کنیم. که باید در مورد آن سرمایه گذاری و تلاش کرد.

 

لذت و شادی حاصل از حرکت کردن و ایجاد تغییر برای داشتن چشم انداز جدیدی از دنیا فقط بعضی از لذت هایی است که اسباب بازی هایی مانند تاتی رو دارند. 

ارتباط ایجاد کنید. این شانس برای شما وجود دارد که به کودک خود برای ایجاد ارتباط میان کلمات و معانی- حین جهت یابی در محیط- کمک کنید. 

در مورد حرکت حرف بزنید. “تو داری عقب و جلو میری!” یا: ” تو داری بالا و پایین میری!”  با صدای بلند تعداد دفعاتی را که کودک بالا و پایین می رود را بشمارید همزمان چیزهایی که در محیط وجود دارد را برای کودک نام ببرید و به آنها اشاره کنید. 

رشد شناختی – اسباب بازی های موزیکال

۲می تونی انجامش بدی؟ بگذارید کودک با اسباب بازی مستقلانه بازی کند. نزدیک کودک باشید تا در صورت نیاز به او کمک کنید و همچنین او را تشویق کنید. “تو می تونی!!!! آفرین! ”

برای ساختن یک آهنگ با کودک یک بازی طراحی کنید. یک آهنگ با اسباب بازی بزنید و از کودک بخواهید که از شما تقلید کند. و یا اینکه برعکس، هر کاری که کودک انجام می دهد را شما هم انجام دهید.

همانطور که کودک دارد با اسباب بازی بازی می کند فعالیت های اوو خصوصیات اسباب بازی را با کلمات شرح بدهید. وقتی که کودک اسباب بازی را تکان می دهد بگویید: عقب…..جلو……این ور…..اون ور…..!

همراه با بازی کودک دست بزنید و یا با او بخوانید تا کودک را تشویق کنید. همچنین می توانید با استفاده از ابزار های دیگری او را همراهی کنید(روی میز بزنید و بخوانید). کودک با خود می گوید : «من می توانم بازی کنم!» و این همه جمله ی «من می توانم بازی کنم در ذهن او جای میگرد و به پرورش اعتماد به نفس او کمک می کند.