۴ ماهه

۴m

به علت رشد هماهنگی چشم و دست، کودک چهار ماهه ی شما، از تعاملات خود لذت بیشتری می برد. برای کمک به رشد مفهوم علت و معلول با کودک بازی های ساده انجام دهید و یا اسباب بازی های مناسب این موضوع را در اختیارش بگذارید.

۴m-1

zکودک در این سن چگونه بازی می کند؟

• می خندد، پیچ و تاب می خورد و با ذوق فریاد می کشد.

• با کمک شما می تواند به اشیاء برسد.

• دوست دارد حرکت دستانش را نگاه کند.

• می تواند چهره های آشنا را تشخیص دهد و به چهره دیگران نیز علاقه مند است.

• می تواند اسباب بازی هایی که در دسترسش هستند را بگیرد.

انواع اسباب بازی مناسب این گروه

جغحغه و دندان گیر

۴
تکان بدهید.
یک جغجغه در دست کودکتان قرار بدهید و به آرامی آن را تکان بدهید. مطمئنا کودک شما از گرفتن و تکان دادن و رها کردن آن لذت می برد.

می شنوی؟ به کودکتان کمک کنید که با نگه داشتن اسباب بازی در مقابل خود، تکان دادن آن و دست دراز کردن برای برداشتن آن مهارت هماهنگی بدنی را تمرین کند. جغجغه را در دست کودک بگذارید، آن را تکان بدهید و بگویید: صداشو می شنوی؟ تاکید کردن بر صدایی که تولید می شود کودک را تشویق به امتحان کردن دوباره ی آن می کند.

دست در دست. جغجغه ای را انتخا کنید که به اندازه ای بزرگ باشد که کودک بتواند آن را با دو دستش بگیرد. آن را در دست کودک قرار دهید. او آن را با یک دست و سپس با هر دو دستش می گیرد.  این عمل منجر به ایجاد مهارت دادن اشیا از دستی به دست دیگر می شود.   

اسباب بازی هایی برای تشویق سینه خیز رفتن

۴--در این سن باید به تشویق مهارت های حرکتی کودک و به خصوص سینه خیز رفتن بپردازید. رشد به موقع و با کیفیت مهارت های حرکتی در کودک شما باعث میشود هوش بدنی کودک راه هموار تری را برای بروز داشته باشد.

با انجام بازی های پر تحرک مهارت های حرکتی درشت کودک را تقویت کنید. وقتی پاهای نوزاد مقابل یک سطح محکم قرار بگیرد، نوزاد شروع به فشار دادن پای خود به آن سطح می کند. به این کار رفلکس راه رفتن می گویند. شما می توانید از این رفلکس برای تمرین سینه خیز رفتن کودک استفاده کنید.
•    کودک را روی شکمش قرار دهید.
•    یک اسباب بازی رنگی و جذاب را با فاصله ی ٣٠-۴٠ سانتی متری سر کودک قرار دهید و توجه کودک را به آن جلب کنید.
•    پشت سر کودک بنشینید و با دست  یا پای تان، کف پاهای او را فشار بدهید.
•    بگذارید کودک در مقابل فشاری که شما به پایش وارد می کنید خود را به جلو هل دهد، فعالیتی که منجر به حرکت او به جلو می شود.
•    به تکان دادن اسباب بازی و فشار دادن کف پای نوزاد تا جایی که کودک بتواند به جلو حرکت کند، ادامه دهید.

 

بیا بچرخیم!  اسباب بازی را روی زمین به جلو و عقب بغلتانید و سُر بدهید. این کار می تواند یک تمرین خود برای هماهنگی چشم و دست و مهارت های دستی نوزاد باشد.

اسباب بازی های آرامش بخش

۲آرامش. به کودکتان یاد بدهید که خودش را مدیریت کند. گریه اش را بس کند و آرام شود. چنین اسباب بازی ای که صداهای ملایم، موسیقی و نورهایی که دارد به کودک کمک می کند زمان آرام شدن و خوابیدن را درک کند.

چه چیز را ببیند؟ به حرکات و نورها اشاره کنید تا کودک بتواند آنها را بهتر ببیند و بر آنها تمرکز کند.

بسیار آرام انواع صداها را در بیاورید تا ببینید که کدام یک از آنها برای شما و کودک آرامش بخش تر است. همانطور که کودک آرام گرفته است شما هم به موسیقی گوش دهید، این زمان می تواند زمان خوبی برای آرامش گرفتن خودتان نیز باشد

آویز متحرک

۱موسیقی، لطفا فوایدی که آویز متحرک موزیکال برای کودکتان دارد را با پخش موسیقی برای نوزاد در همه ی زمان های روز و در موقعیت های مختلف گسترده تر کنید.

آواز بخوانید و با هم زمزمه کنید. همینطور که این کار را انجام می دهید در می یابید که نوزاد شما هم بیشتر از خودش صدا تولید می کند.

چه چیزی را می بینید؟ سعی کنید از نگاه نوزادتان به آویز متحرک نگاه کنید. هر چند وقت یک بار جای کودک و یا آویز را تغییر دهید تا کودک بتواند از زاویه ی جدیدی آن را ببیند.

ارتباط ایجاد کنید. از بدو تولد کودک صدای شما را می شنود و به آن پاسخ می دهد. این ارتباط را برای اشاره کردن به قسمت های مختلف آویز(رنگ ها، چیزهایی که از آن آویزان هستند و حرکت آنها) حفظ کنید. 

اسباب بازی های نرم با رنگ های متنوع

در این سن عضلات دست کودک شما بسیار ضعیف هستند و داشتن اسباب بازی های نرم به او این فرصت را میدهد تا با دست گرفتن و فشردن آنها عضلات انگشتان دست خود را تقویت کند

وجود تضاد رنگ های شاد در اسباب بازی جلب توجه کودک را به دنبال دارد و زمینه کنجکاوی رشد سلول های مغزی و آشنایی کودک با دنیای پیرامون خود را فراهم میکند.

حس بینایی کودک رشد نیافته ترین حس او در زمان تولد است. هر چه تضاد در رنگ هایی که در ماههای اول به کودکتان نشان می دهید(چه در اسباب بازی ها و چه حتی در لباس هایی که خودتان می پوشید) زمینه ی رشد حس بینایی و تیزبینی و گام ابتدایی توجه و تمرکز را فراهم کرده اید.

اسباب بازی های قابل حمل(بغل کردنی)

۴رنگها و الگوهایی که تضاد بالایی دارند راه بسیار خوبی برای تحریک دیداری کودک می باشد. حتی اگر کودکتان هنوز معنای صحبت های شما را نمی فهمد به رنگها اشاره کنید و حیوانات را نام ببرید. با این کار او یاد میگیرد که تمرکزش را از شیئ به شیئ دیگر جابه جا کند.

شنیدی؟ اگر اسباب بازی ای که در اختیار دارید قابلیت تولید صدا را هم دارد از این امکان استفاده کنید تا حس شنیداری کودکتان را با آن تحریک کنید. دستهای کودکتان را در دست بگیرید و با ریتم موسیقی دست بزنید. همانطور که دارید با آهنگ می خوانید حالت های چهره ی خود را تغییر دهید و با آهنگ هماهنگ کنید.